Τριπλή ρύθμιση για τα αυθαίρετα και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα

Τριπλή παρέμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση στα «τυφλά» οικόπεδα, την επίσπευση των κατεδαφίσεων [...]