Την κατάργηση του claw back ζητούν φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ένα ζήτημα που συνεχίζει να ταλανίζει τους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ιδιωτικού τομέα και να δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης στον [...]