800 νέες προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία

Έτοιμα όλα για τη δημιουργία της Δικαστική Αστυνομία. Ένα 24ωρο μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, δημοσιεύτηκε και το ΦΕΚ [...]