Ποιοι είναι οι μισθοί δημάρχων και αντιδημάρχων σε όλη τη χώρα

Ανάλογα του πληθυσμού του κάθε δήμου, κυμαίνονται τα ποσά με τα οποία αμείβονται οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων [...]