Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
Ετικέτα:

ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ Η ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Νέα Δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας». Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της...
loutrakiblog