Προγραμματική Δέσμευση 16η: Δημοτικό Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Καταθέτουμε την προγραμματική μας δέσμευση για δημιουργία Δημοτικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Κόρινθο. Ένα πάρκο που θα υποδέχεται σχολεία και [...]