Πιο ασφαλής και πιο πράσινη η διάλυση πλοίων

Πιο ασφαλή για τους εργαζομένους και πιο «πράσινα» για το περιβάλλον γίνονται τα διαλυτήρια πλοίων της Ασίας και όλου του [...]