Ε75: Τι σημαίνει αυτή η πινακίδα που συναντάμε στην Εθνική Οδό

Τμήματα μεγαλύτερων ενδοευρωπαϊκών διαδρομών αποτελούν πολλές φορές αυτοκινητόδρομοι και εθνικές οδοί. Πρόκειται για τις ευρωπαϊκές διαδρομές που η αρίθμησή τους [...]