Αθλητική Ορολογία στις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου

Άγιοι Τόποι – κατά πρώτον – είναι οι τόποι στους οποίους έζησε, περπάτησε και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους ο Χριστός. [...]