Λουτράκι: Εντάχθηκε έργο επέκτασης έργων αποχέτευσης

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου “Επέκταση και Εκσυγχρονισμός των Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Λουτρακίου” προϋπολογισμού 6,2 εκατ. [...]