Προτεραιότητα για τον Γιώργο Γκιώνη η εξυπηρέτηση του πολίτη

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών για τον πολίτη με νέα ψηφιακά εργαλεία που συμβάλλουν σε ταχύτερες και ευκολότερες συναλλαγές χωρίς [...]