Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε «Teleperformance», «Webhelp», TTEC και «Foundever»

Το αγωνιστικό ραντεβού των εργαζομένων δίνεται στις 8 π.μ. μπροστά από τα κεντρικά κτίρια της κάθε εταιρείας (για την «Teleperformance» [...]