Το ΥΠΕΣ ανοίγει Πρόγραμμα για την πρόληψη φυσικών καταστροφών – Ποιοι οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε πρόσκληση με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ́ ΚΑΙ Β ́ ΒΑΘΜΟΥ» στον [...]