Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
Ετικέτα:

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση των θεμελίων σε βάθος 65μ. με την χρήση ρομποτικών οχημάτων

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι υποθαλάσσιες επιθεωρήσεις της λιθορριπής προστασίας περιμετρικά των θεμελίων των πυλώνων της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, σε βάθος έως και...
loutrakiblog