Σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα λόγω του καιρού

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται [...]