Αγροτικά προϊόντα: Νέοι κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ

Τη θέση της σχετικά με τους νέους κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ για την προστασία των ποιοτικών αγροτικών [...]