Τεχνητή νοημοσύνη ολοκλήρωσε την 8η συμφωνία του Schubert

Η Συμφωνία υπ’ αριθμόν 8 του Schubert είναι γνωστή και ως η «Ημιτελής Συμφωνία». […]