Πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) για την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών και λειτουργικών συστημάτων υγείας… […]