Αστυνομική ταυτότητα: Έχει ημερομηνία λήξης – Τι πρέπει να προσέχετε

Σύμφωνα με πρόσφατο ΦΕΚ, η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, [...]