Το ημερόλογιο γυρίζει στο σήμερα του «Χθες» – Μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή

Γυρνώντας πίσω το χρόνο στο σήμερα του χθες, παρατηρούμε ότι δεν έγιναν και λίγα πράγματα. Πιο συγκεκριμένα: 1605: «Η συνωμοσία [...]