Τι θα φέρει η σταδιακή κατάργηση των κλουβιών στην κτηνοτροφία

Αντικείμενο συζήτησης αποτελεί πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα της χρήσης κλωβών και η επικείμενη αναθεώρησης της οδηγίας για την [...]