Κόρινθος: Προγραμματική δέσμευση 14η κατασκευή τουριστικού περιπτέρου φλοίσβου

Όλοι οι Κορίνθιοι έχουμε στις θύμησές μας το τουριστικό περίπτερο στο Φλοίσβο. Πρόθεσή μας είναι η κατασκευή νέου στο Φλοίσβο [...]