Πώς μπορεί η καθιστική εργασία να γίνει λιγότερο επιβλαβής

Ατέλειωτες ώρες σε μια καρέκλα – χαρακτηριστικό του σύγχρονου τρόπου ζωής – θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας, έστω κι [...]