Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων στο Λουτράκι

Με ουσιαστικές παρεμβάσεις που συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πλατειών και [...]