Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εντυπωσίασε τους πάντες η προβολή των κρασιών της Πελοποννήσου στη Βιέννη

Δυναμικό παρόν έδωσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι οινοπαραγωγοί της Πελοποννήσου στην Βιέννη, όπου σε συνεργασία της Περιφέρειας με την [...]