Ανακοινώθηκαν οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος

Για το έτος 2023 η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος ανατίθεται στους παρακάτω Δήμους ως ακολούθως: [...]