Κυβερνητική παρέμβαση για την «κατάληψη» των παραλιών μετά το σάλο

Εντολή για ένταση των ελέγχων στις παραλίες, για τη διασφάλιση της τήρησης που προβλέπονται στις συμβάσεις παραχώρησης και την επιβολή [...]