ΚΑΠ: Λιπάσματα με περιβαλλοντικό προφίλ πριμοδοτούν αγρότες

Ενισχύσεις σε παραγωγούς που για την λίπανση και θρέψη στα χωράφια τους χρησιμοποιούν λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, με παρεμποδιστές ή βιοδιεγέρτες, [...]