2η απευθείας ανάθεση χιλιάδων ευρώ στο γαμπρό της Μαρίας Πρωτοπαππά

2η απευθείας ανάθεση στο γαμπρό της κ. Πρωτοπαππά τον κ. Μάσσο Κων/νο, σύζυγο της αδελφής της Μελίνας. […]