Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
Ετικέτα:

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Υπεγράφη σήμερα το μεγάλο έργο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων – Τμηήμα Α’ ❞Ψηφιακές Υπηρεσίες❞»

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων Βαγγέλης Παπαϊωάννου υπέγραψε σήμερα με τον ανάδοχο το μεγάλο έργο «𝝭𝝶𝞅𝝸𝝰𝝹ή 𝝰𝝼𝝰𝝱ά𝝷𝝻𝝸𝞂𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝝻𝝴𝞃𝝰𝞂𝞆𝝶𝝻𝝰𝞃𝝸𝞂𝝻ός 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼 –...
loutrakiblog