Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους ΜΟΡΙΑΣ! Σπεύσατε!

Πρόγραμμα ενίσχυσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα [...]