Το Μονοπάτι του Ασκληπιού και το μυστηριώδες δάσος με τα δέντρα που χορεύουν

Το εκπληκτικό «Μονοπάτι του Ασκληπιού» είναι το σημείο της Ελλάδας με τα χιλιάδες βότανα, ένα μυστηριώδες δάσος με δέντρα χορευτές [...]