Σκληραίνουν οι δήμοι – Τι θα ζητούν από τους πολίτες με νέο νόμο

Νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει στους Δήμους να προβούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων για οφειλές άνω των [...]