Κατεβαίνει στους 200 κατοίκους το όριο των δημοτικών κοινοτήτων

Με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση στην βουλή με το τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης [...]