ΟTS Forum: Η ψηφιακή στρατηγική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι νέες διοικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται σε μια συνάντηση εργασίας και ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών για τον Ψηφιακό [...]