1-7 Νοεμβρίου 2023: Εορτασμός Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (ΠΕΜΘ) – World Breastfeeding Week (WBW) έχει καθιερωθεί από την [...]