ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε εφαρμόζεται η παρακράτηση 25% υπέρ του εθνικού αποθέματος

Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης ενίσχυσης [...]