Επικίνδυνο malware κυκλοφορεί μέσω μηνυμάτων με τη μορφή PDF αρχείου!

Ένα εξελιγμένο και επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό με την ονομασία DarkGate έχει αρχίσει να εξαπλώνεται τον τελευταίο καιρό μέσω δημοφιλών πλατφορμών [...]