Ο Πέτρινος Δρόμος της Αρχαίας Διόλκου: Ένα θαύμα μηχανικής από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας

Ο αρχαίος πέτρινος δρόμος της Διόλκου που επέτρεπε τη μεταφορά πλοίων Ο πέτρινος δρόμος της Διόλκου, ένα θαύμα της μηχανικής [...]