Μόνο ηλεκτρονικά η πληρωμή ενοικίων, μείωση χρήσης μετρητών

Με την περιστολή της φοροδιαφυγής να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει αρχίσει [...]