Κόρινθος: Η Επιστολή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Κόντου Παναγιώτη

Την 26η Οκτωβρίου 2023 έκλεισε ο κύκλος της 35ετούς υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας, μια διαδρομή που είχε ως τελευταίο λιμάνι προορισμού [...]