Παρατείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας

Την παράταση, μέχρι τις 31/12/2023, της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού καθαριότητας, για τις ανάγκες [...]