12 Δκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος Σπυρίδων – Προστάτης των χήρων και των ορφανών

Ο Άγιος Σπυρίδων με το κύρος της αγίας και ηθικής ζωής του στην Α’ Οικουμενική σύνοδο, στη Νίκαια της Βιθυνίας [...]