Εκπνέει στις 31 Αυγούστου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους φυσικά και νομικά πρόσωπα για το έτος [...]