Ριζικές αλλαγές στη χορήγηση των τραπεζικών δανείων

Τις βάσεις για την καθολική υιοθέτηση κριτηρίων ESG στη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης των πελατών τους και τιμολόγησης των δανείων που [...]