Ενισχύεται ο ρόλος των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Σύσκεψη όλων των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα για την ενίσχυση του θεσμού, καθώς ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά [...]