Σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική διαδικασία για τη ρύθμιση των δανείων

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων δανείων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (4224/2013). [...]