Το άγνωστο τείχος μεταξύ Κορινθιακού και Σαρωνικού

Το Εξαμίλιο Τείχος ήταν μια αμυντική οχύρωση στον Ισθμό της Κορίνθου μεταξύ των δύο κόλπων του Κορινθιακού και του Σαρωνικού. [...]