Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Ετικέτα:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ

Άνοιξαν θέσεις για τα ΝΕΑ σεμινάρια ΕΦΕΤ από το ΚΕΚ Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 (ΦΕΚ Β’ 1616), οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με...
loutrakiblog