Οι SIM κάρτες «ψηφιοποιούνται» και οδηγούνται προς «κατάργηση»

Κάθε χρήστης κινητού τηλεφώνου γνωρίζει τις SIM κάρτες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. [...]